Audiitortegevuse portaal

Portaal hõlmab audiitortegevuse registrit ning audiitortegevusega seotud teemasid ja organisatsioone. Portaalis kajastatakse infot vandeaudiitorite, audiitorettevõtjate, atesteeritud siseaudiitorite, samuti avaliku sektori sise- ja vandeaudiitorite kutsetegevuse kohta.