Siit alajaotusest on leitav arvestusala eksperdi kutseeksami moodul.

Kui kasutaja leiab audiitortegevuse registri (ATR) või audiitortegevuse portaali (ATP) infosüsteemis mingi vea, siis on tähtis, et Rahandusministeeriumi ja arendajateni jõuaks võimalikult palju infot sellest, mida kasutaja tegi, et viga „välja kutsuda“. Detailne info vea tekkepõhjuse kohta kiirendab tekkinud tõrke kõrvaldamist ja tõstab seeläbi infosüsteemi kasutuskindlust.

Vigade raporteerimise juhendi leiad siit.

 

Rakendus töötab ID kaartidega ja järgmiste veebilehitsejatega

  Windows: IE alates ver 7, FireFox alates ver 3.6, Google Chrome alates ver 1.x
  MAC: Safari