Siseauditeerimine

Siseaudiitori kutsetegevus on oma olemuselt organisatsioonisisene protsess.
Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama.

Siseaudiitori kutsetegevus aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Siseaudiitor läheneb süsteemselt, reeglipäraselt ja järjepidevalt süsteemidele ja protsessidele, nende juhtimisele ning tõhususe hindamisele ja täiustamisele.