Vandeaudiitori tegevus

Vandeaudiitoreid eristavaks jooneks on arvestusekspertide kutseala poolt kohustuse aktsepteerimine tegutseda avalikkuse huvides.
Vandeaudiitori tegevus jaguneb vandeaudiitori kutsetegevuseks ja muuks ärialaseks tegevuseks.
Audiitorteenus on vandeaudiitori kutsetegevusena kindlustandva või seonduva audiitorteenuse osutamine. Kindlustandev audiitorteenus on audit, ülevaatus ja muu kindlustandev audiitorteenus. Seonduv audiitorteenus on muu hulgas audiitorteenus rahandusinformatsiooni koostamiseks või kokkuleppeline toiming rahandusinformatsiooni osas.
Vandeaudiitori muu ärialane tegevus audiitortegevuse seaduse tähenduses on tema tegevus väljaspool audiitorettevõtjat või Riigikontrolli.

 

 

 

 

 

 

 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) on audiitortegevuse seaduse alusel loodud Audiitorkogu sõltumatu järelevalveorgan, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks. Audiitorkogu liikmed on allutatud järelevalvele. Järelevalve hõlmab muu hulgas kutseühendusesisest kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust ning kaebuste menetlemist ja uurimist.

 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu kontaktid:

Audiitorkogu Rotermanni 5/Roseni 10 Tallinn 10111

 

E-posti aadress: ajn@audiitorkogu.ee.